FHV .nu är en nationell portal för information om forskning, utveckling och undervisning inom området företagshälsovård. Portalen administreras via Arbets- och miljömedicin i Uppsala i samarbete med landets övriga arbets- och miljömedicinska enheter och representanter från företagshälsovården.