Arbetsmiljöverket har ändrat 5 föreskrifter - Arbetsmiljöverket. Föreskrifterna börjar gälla 19 november 2018.
Läs mer...