Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 23 självständiga fackförbund och yrkesförbund. Tillsammans är vi över 600 000 akademiker som är studenter, forskare, egenföretagare eller anställda.