Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige.