Genom anslag från Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd FORTE (tidigare FAS) skapas våren 2011 ett nätverk utgående från de arbets- och miljömedicinska klinikerna i landet. Nätverket vill främja kunskaps- och metodutveckling samt stimulera till ökad forskning och utveckling inom företagshälsovårdens område.

 Nätverket skall:
- främja kunskapsutbyte mellan forskare samt mellan forskare och praktiker inom företagshälsovårdens område
- skapa/underhålla webbsida för spridning av information om forskning, utbildning och utveckling inom arbetsmiljöområdet
- utveckla och marknadsföra metoder användbara inom företagshälsovården

Hemsidan FHV.NU vill bidra till spridning av information om forskning och utbildningar av intresse för företagshälsovård och slutanvändare dvs. företag, arbetsplatser och anställda. Företagshälsovården har självklart bra kanaler till sina kunder och deras anställda men det är tyvärr många som inte har företagshälsovård, särskilt gäller det små företag. Här kan FHV.NU vara en plattform för information.

Hemsidan administreras via Arbets- och miljömedicin i Uppsala (klickbara logotyper).

 

Örebro Universitet Arbets- och miljömedicin, Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro
Telefon: 019-602 10 00


luArbets- och miljömedicin, Linköping
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Telefon: 010-103 14 41, 010-103 14 42 (reception)


 Arbets- och miljömedicin, Göteborg
Göteborgs universitet
Box 414
405 30 Göteborg
Tel: 031-786 63 00


karolinska institutetArbets- och miljömedicin, Stockholm
Solnavägen 4, 113 65 Stockholm
Tel: 08-524 800 00
 

 

 


 Lund UniversitetArbets- och miljömedicin, Lund
Labmedicin Skåne
Arbets- och miljömedicin
Skånes Universitetssjukhus, 221 85 Lund
Tel:046-17 31 85

 


Uppsala  UniversitetArbets- och miljömedicin, Uppsala
Arbets- och miljömedicin
Akademiska sjukhuset/Uppsala Universitet
751 85 Uppsala
Tel: 018-611 36 42/43

 


Yrkes- och miljömedicin, Umeå/Luleå
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
Tel: 090-785 24 50